Dasar Pemulangan

Dasar pemulangan kami hanya tertakluk kepada barang yang mengalami kerosakkan atau kondisi yang tidak baik.

  • Kami tidak memberikan bayaran balik.
  • Anda hanya boleh menukarkan item yang dipulangkan dengan item yang sama atau item yang sama harga dalam masa 7 hari selepas anda menerima barang yang dipos.
  • Item tersebut mestilah berada dalam keadaan belum digunakan, tidak diubah dan dibungkus dengan baik.
  • Sekiranya terdapat perbezaan harga, anda harus menambah jumlah perbezaan itu.
  • Pembeli haruslah menanggung semua kos penghantaran, pemulangan serta cukai (jika ada). Sebarang item yang ingin ditukarkan tertakluk kepada stok yang ada.
  • Anda perlu menghubungi kami dalam masa 3 hari selepas menerima bungkusan item dan pulangkannya kepada kami dalam masa 7 hari selepas membuat laporan.

Untuk keterangan lanjut, sila hubungi :

Emel : admin@sspharma.my